ระบบทะเบียนควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 
กรุณาป้อนข้อมูล
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ติดต่อสอบถาม..
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393