ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่6/6/2024
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 09.30-12.00 ประชุมคณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำ ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุมชนตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ ณิรัตนากรณ์
     
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai   position: computer specialist
last update: 17 January 2024 Time: 21.00