ปฏิทินนัดหมาย
ไม่มีข้อมูลในวันทำการดังกล่าวแล้ว
ภารกิจงานทั้งหมดประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2023
ลำดับ วันที่ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00