ข้อมูลผู้ติดต่อขอจองคิวงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนราษฎร ทต.เวียงพางคำ
ลำดับ วันที่ยื่นขอจองคิว เรื่องที่ขอจองคิว ผู้ยื่น ที่อยู่ เบอร์โทร รายละเอียด-ความประสงค์ หมายเหตุ สถานะ
02/11/2565 แก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ นายคมสันต์ 5 ม. 8 ต. เวียงพางคำ  08511111111 ป้อนรายละเอียดข้อมูล ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...
02/11/2565 ขอคืนรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน นายคมสันต์ ร่มเย็น 56/1 ม. 5 ต. เวียงพางคำ  0850333775 ป้อนรายละเอียดข้อมูล ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...
21/7/2561 แก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ ทดลอง ทดลอง 5 ม. 5 ต. เวียงพางคำ  05555555555 Temp 555555555555 ดำเนินการเสร็จสิ้น
01/01/2561 แก้ไขกลุ่มชาติพันธ์ test test ม. 3 ต. เวียงพางคำ  0850333775 test test ได้รับข้อมูล/รอติดต่อ...