ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
24/03/2566 รถขนน้ำ ม. 8 ต. บ้านมาง - ขอความอนุเคราะห์รถน้ำดันน้ำเสีย บริเวณร้านลานลม เนื่องจากน้ำเสียจากคลองส่งกลิ่นเหม็น
20/02/2566 ทั่วไป(ขอความอนุเคราะห์รถยนต์เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา) ม. 10 ต. เวียงพางคำ ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ เพื่อนำส่งตนเองเพื่อเข้ารับการฟอกใต ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค (สิทธิประกันสังคม) รับเรื่องแล้ว
20/02/2566 รถขนน้ำ ม. 10 ต. เวียงพางคำ ขออนุเคาะห์รถรับส่งผู้ป่วยไปฟอกไตที่เชียงรายเนื่องจากยากไร้ปกติขับมอเตอร์ไซด์ไปเอง เกิดหน้ามืดเป็นลมบ่อยครั้งเกิดอันตรายในการขับขี่ต้องขอความช่วยเหลือข้างทาง จึงขออนุเคราะห์รถรับส่งจากทางเทศบาล รับเรื่องแล้ว
15/02/2566 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 2 ต. เวียงพางคำ แก้ไข้ซ่อมแซม ไฟส่องสว่างถนนชำชุด ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย รับเรื่องแล้ว
08/02/2566 ทั่วไป(ท่อระบาย) ม. 10 ต. เวียงพางคำ หน้าปากซอยบ้านป่ายางใหม่ซอย1 ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากครับ ช่วงเย็นๆกลิ่นแรงมาก รบกวนช่วยมาดูหน่อยนะครับ รับเรื่องแล้ว