ข้อมูลแบบคำร้อง
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขออนุเคราะห์ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
09/05/2567 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 9 ต. เวียงพางคำ ฝากดูไฟร่มโพธิ์ทองซอย1/10 และก็ซอย 7 เส้นหลัก และซอย 7/ ต่างๆ ด้วยนะคะ ดับมาหลายอาทิตย์แล้ว รับเรื่องแล้ว
08/05/2567 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 9 ต. เวียงพางคำ ขอให้ช่างไปซ้อมไฟกิ่งส่องถนน ซอยร่มโพธิ์ทอง ซอย 2 หอพักมายเฮาร์ เสียเกือบทั่งซอย และขอให้ดูป้ายซอยให้ด้วยป้ายจะล้ม รับเรื่องแล้ว
25/04/2567 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 9 ต. เวียงพางคำ แก้ไฟกิ่งเสีย รับเรื่องแล้ว
04/04/2567 ทั่วไป(ฝาปิดท่อชำรุด) ม. 5 ต. เวียงพางคำ ขอให้แก้ไขเนื่องจากเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รับเรื่องแล้ว
27/03/2567 ซ่อมไฟฟ้า/หอกระจายข่าว ม. 9 ต. เวียงพางคำ แจ้งไฟกิ่งเสีย ต้องการให้ช่างมาซ่อม รับเรื่องแล้ว