ข้อมูลพรรณไม้ตามโครงการอนุลักษณ์พันธุ์กรรมพืช
ข้อมูลพรรณไม้(วัดวิเชตร์มณี ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
   
ชื่อพันธุ์ไม้ ขนุน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.
ชื่อวงค์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Jackfruit Tree.
ชื่ออื่นๆ บะหนุน (เหนือ) , บักมี่ อีสาน)
ลักษณะทั่วไป ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร ลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำนมไหล
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี ขนาดกว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10 - 15 เซนติเมตร ปลายใบทู่ ถึงแหลม โคนใบมน ผิวในด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน เนื้อใบหนาผิวใบด้านล่างจะสากมือ
ดอก เป็นช่อแบบช่อเชิงสดแยกเพศอยู่รวมกัน ดอกเพศผู้
ผล เป็นผลรวมมีขนาดใหญ่
ช่วงเวลาการออกดอก : ตลอดปี
ประโยชน์ สรรพคุณ /การใช้ประโยขน์ : ลำต้น ต้มดื่มแก้ร้อนใน
ยอด แกงให้สตรีหลังคลอดเป็นยาเพิ่มน้ำนม
ทั้งต้น ต้มดื่มบำรุงน้ำนม
เมล็ด ขับน้ำนมในสตรีหลังคลอด บำรุงร่างกาย
กินผลเป็นอาหาร แก่นไม้ใช้ย้อมสีจีวรพระ ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องดนตรี เมล็ดนำมาต้มกินได้