ข้อมูลพรรณไม้ตามโครงการอนุลักษณ์พันธุ์กรรมพืช
ข้อมูลพรรณไม้(วัดวิเชตร์มณี ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย)
   
ชื่อพันธุ์ไม้ หูกระจง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia ivorensis A. Chev
ชื่อวงค์ COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ Black Afara, Ivory Coast almond
ชื่ออื่นๆ หูกวางแคระ
ลักษณะทั่วไป ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ 15 - 20 ม. เรือนยอดหนาทึบแผ่เป็นชั้นๆ ในแนวราบตั้งฉากกับลำต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลือง ผิวขรุขระแตกเป็นแนวยาวมีรอยด่างขาวทั่วทั้งลำต้น
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายกิ่ง ยาว 1.5–3 ซม. ใบย่อยรูปไข่กลับ ปลายใบมนมีติ่งแหลม โคนใบสอบ มีต่อม 1 คู่ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาและเหนียว ผิวเรียบเป็นมัน ใบอ่อนสีน้ำตาลอมเขียว เส้นแขนงใบเป็นร่างแห ก้านใบยาวประมาณ 0.4 ซม.
ดอก : ดอกช่อแบบช่อเชิงลด ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกมีลักษณะเป็นแท่ง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลาย แยกเป็น 5 แฉก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 10 อันอยู่บริเวณปลายช่อ เกสรเพศเมียอยู่บริเวณโคนช่อ
ผล : ผลสดแบบมีเนื้อ รูปไข่หรือทรงรีป้อมและแบนเล็กน้อย ขนาดเล็ก ผิวเรียบมีสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เนื้อและชั้นหุ้มเมล็ดค่อนข้างแข็งและเหนียว
เมล็ด : เมล็ดรูปทรงรี สีน้ำตาล คล้ายกับเมล็ดพุทรา
ช่วงเวลาการออกดอก : ออกดอกติดผลเกือบตลอดทั้งปี
ประโยชน์ สรรพคุณ/การใช้ประโยขน์ : เป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ให้ร่มเงาช่วยบังแดด จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพื่อตกแต่งสวนเปลือกไม้ นำไปต้มเป็นยา และมีของเหลวสีแดงที่มีสารแทนนินช่วยรักษาบาดแผล