ข้อมูลพรรณไม้ตามโครงการอนุลักษณ์พันธุ์กรรมพืช
ข้อมูลพรรณไม้
ลำดับ ชื่อพรรณไม้ จำนวน ภาพ
กระท้อน 1
กระเพรา 1
โกสน 1
ข่า 1
ขี้เหล็ก 1
ชมพู่ 1
ชัยพฤกษ์ 11
ชาฮกเกี้ยน 2
ดอกเข็ม 4
10  ดอกคูณ 2
11  ดอกพุด 2
12  ดอกอัญชัน 1
13  เตยด่าง 1
14  ไทร 1
15  พริกขี้หนู 1
16  เฟรินมะขาม 1
17  ม่วงมงคล 1
18  มะกอก 1
19  มะม่วง 1
20  ยูคาลิปตัส 3
21  ลำไย 1
22  ว่านสี่ทิศ 1
23  สัก 2
24  หมากแดง 1
25  หลิวทอง 1
26  หลิวม่วง 2
27  หูกระจง 2
28  อินทนิลน้ำ 24